1996

Audun Strype og Magne Furuholmen går i front for en større gruppe som tar initiativ til utstillingen Electra. Mønstringen fyller alle kunstsenterets saler og blir en av senterets største satsinger gjennom tidene.

Med seg på markedssiden har kunstsenteret blant annet Silicon Graphics som utvikler en egen web-server for å promotere utstillingen og verkene.

Prosjektet blir en kjempestor publikumssuksess, men etterlater seg et underskudd som er for stort til å bære for kunstsenteret.

Siviløkonomen Siri Hatlen går inn som fungerende daglig leder for å rydde opp og skape en ny økonomisk troverdighet.

Foto: Ståle Stenslies VR-installasjon Sense:less i utstillingen.

1964

1964

1967

1967

1968

1968

1968 fortsetter

1968 fortsetter

1969

1969

1971

1971

1972

1972

1975

1975

1976

1976

1978

1978

1979

1979

1982

1982

1983

1983

1985

1985

1988

1988

1990

1990

1994

1994

1996

1996

1997

1997

1998

1998

1999

1999

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018