2003

Med trebjelker tilsvarende 400m³ tømmer hvor åpningene er laget med motorsag til slutt, åpnes Sal Haaken for publikum.

Salen er gitt i gave fra Magister Haaken Christensen som gjør seg klar for å kuratere en serie utstillinger i fløyen.

Spørsmålet om kunstsenterets integritet stilles.

Kunstsosiolog Dag Solhjell rykker ut og sammenligner kunstsenteret med en avis som bare trykker pressemeldinger.

1964

1964

1967

1967

1968

1968

1968 fortsetter

1968 fortsetter

1969

1969

1971

1971

1972

1972

1975

1975

1976

1976

1978

1978

1979

1979

1982

1982

1983

1983

1985

1985

1988

1988

1990

1990

1994

1994

1996

1996

1997

1997

1998

1998

1999

1999

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018