2004

Kunstsenterets økonomi er svært anstrengt og det bygger opp til storm når kunstsenteret selger Bonnard-maleriet Le Desert fra samlingen.

Mot slutten av året lanseres Karin Hellandsjø som senterets nye redningskvinne som understreker at fokus fremover må ligge på de unge kunstnerne. Det tverrkunstneriske programmet blir tatt inn som et viktig element ved den kunstfaglige driften og det legges en strategi for å reetablere Henie Onstad som en sentral, nasjonal arena for modernisme og samtidskunst for vår tid.

1964

1964

1967

1967

1968

1968

1968 fortsetter

1968 fortsetter

1969

1969

1971

1971

1972

1972

1975

1975

1976

1976

1978

1978

1979

1979

1982

1982

1983

1983

1985

1985

1988

1988

1990

1990

1994

1994

1996

1996

1997

1997

1998

1998

1999

1999

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018