2008

-Jeg vil ha lys, sa Sonja Henie da hun bestilte Henie Onstads første designprofil.

Konkurransen den gang gikk ut til et stort antall norske designere og kunstnere, men fordi senteret ikke var fornøyde med resultatet, ble den unge sveitsiske designeren Siegfried Odermatt bedt om å tegne den nye designprofilen.

Da senterets første direktør gikk av etter 22 år, startet prosessen med å redesigne Henie Onstads visuelle identitet.

Etter mange ulike løsninger, velger senteret i 2008 å gå tilbake til det opprinnelige symbolet, og en redesignet versjon blir laget av Martin Kvamme.

Formen, som helt siden åpningen av kunstsenteret har formet senterets trappeløp og blitt brukt som et symbol for stedet, er tilbake som del av Henie Onstads profil.

1964

1964

1967

1967

1968

1968

1968 fortsetter

1968 fortsetter

1969

1969

1971

1971

1972

1972

1975

1975

1976

1976

1978

1978

1979

1979

1982

1982

1983

1983

1985

1985

1988

1988

1990

1990

1994

1994

1996

1996

1997

1997

1998

1998

1999

1999

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018