2010

Ikke mange av de besøkende på Henie Onstad kjenner navnet til samtidskunstneren Hito Steyerl når de besøker Henie Onstad sommeren 2010. Hitos markante arbeider henger i prismasalene side om side med en massiv presentasjon av Juan Miró.

Mirós massive tiltrekningskraft på publikum sørger for at salene fylles til randen og sjelden har en eksperimentell samtidskunstutstilling på Henie Onstad hatt et større publikum enn det Hito Steyerl får.

I 2017 kåres Steyerl til en av kunstverdens viktigste kunstnere.

Foto: Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter

1964

1964

1967

1967

1968

1968

1968 fortsetter

1968 fortsetter

1969

1969

1971

1971

1972

1972

1975

1975

1976

1976

1978

1978

1979

1979

1982

1982

1983

1983

1985

1985

1988

1988

1990

1990

1994

1994

1996

1996

1997

1997

1998

1998

1999

1999

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018