2014

Etter tre års undersøkelser velger styret ved Henie Onstad å gi fra seg Matisse-bildet Blå kjole i okergul lenestol til etterkommerne av kunsthandleren Paul Rosenberg.

Nyheten går verden rundt. Henie Onstad viser hvordan maleriet ble konfiskert av nazistene i Paris under krigen, før det etter ti år havner i et galleri hvor det blir kjøpt av Niels Onstad i god tro. Saken setter i gang undersøkelser om eierhistorikken til alle bilder i Henie Onstad-samlingen malt før 1945.

I 2015 lages utstillingen In Search of Matisse som forteller historiene gjennom en rekke samtidskunstverk.

Illustrasjon: Henry Matisse, Blå kjole i okergul lenestol, 1937.

1964

1964

1967

1967

1968

1968

1968 fortsetter

1968 fortsetter

1969

1969

1971

1971

1972

1972

1975

1975

1976

1976

1978

1978

1979

1979

1982

1982

1983

1983

1985

1985

1988

1988

1990

1990

1994

1994

1996

1996

1997

1997

1998

1998

1999

1999

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018