august

"Syntes programmet har vært en kjempebra mulighet og veldig lærerikt! Mange gode mentorer, i tillegg til god oppfølging underveis".

- August