Bak utstillingen

Bak utstillingen

Hvordan blir en utstilling til, hvorfor ser den ut som den gjør og hva foregikk før den fikk sin ferdige form? Den siste tirsdagen i måneden inviterer HOK til samtaler om bakenforliggende valg. Hvem som blir invitert vil variere fra gang til gang. Samtalen vil finne sted i tilknytning til den aktuelle utstillingen og inngang er inkludert i vanlig museumsbillett.

Bak utstillingen er et nytt konsept som er laget for å fortelle mer om kunst og utstillingspraksis.


Program for 2017

  • 25. april: Møt kurator Ana Maria Bresciani i samtale om utstillingen Kåre Kivijärvi - Kamerakunstneren
  • 30. mai: Hvordan har HOK klart å skape utstillingen Carsten Höller: Henie Onstad Sanatorium?
  • 27. juni: Elektronikk, bygninsmessige inngrep, strøm, arkitektur og ingeniørmessige utfordringer.
    Arbeidet med Carsten Höller: Henie Onstad Sanatorium? Museumsteknisk leder Hans Christian Skui Lindvig forteller om hvordan utstillingen er konstruert.
  • 26. august: Hvordan har vi jobbet med kommunikasjon, markedsføring og design av Carsten Höller: Henie Onstad Sanatorium?
  • 26. september:
  • 31. oktober: Catherine Opie
  • 28. november: Bak utstillingen Kåre Kivijärvi - Kamerakunstneren