Foto på Henie Onstad

Høsten 2017 startet Henie Onstad Kunstsenter en omfattende og langsiktig satsing på fotografi. Slik vil kunstsenteret skape unike fotoutstillinger, økt engasjement og kunnskap om fotografi som kunstform.

Prosjektet er muliggjort gjennom en femårig samarbeidsavtale med ABG, Aars, Kolonihagen og Varner-gruppen. Det realiseres også gjennom et samarbeid med Fritt Ord og prosjektet «Norwegian Journal of Photography», i tillegg til at Henie Onstad avsetter en betydelig andel av egne midler og ressurser.

Foto: © Catherine Opie, Oliver & Mrs. Nibbles Oliver, 2012, Courtesy Regen Projects, Los Angeles & Peder Lund, Oslo
Foto: © Catherine Opie, Oliver & Mrs. Nibbles Oliver, 2012, Courtesy Regen Projects, Los Angeles & Peder Lund, Oslo

Langsiktig

Gjennom en ambisiøs femårig utstillings- og formidlingsplan reetablerer kunstsenteret sin posisjon som et sted for det fotografiske uttrykket. Satsingen vil bli et viktig supplement til eksisterende visningsarenaer som prioriterer det fotografiske utrykket i Norge i dag. I de kommende årene vil Henie Onstad utvikle utstillinger, seminarer, workshops og undervisningsprogram med blikk for yngre talenter, etablerte fotografer og historiske legender.

Et historisk sted for foto

Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden har gjennom snart 50 år vært banebrytende i forhold til å vise den nye og eksperimentelle kunsten og er et historisk sted for foto i Norge. Helt siden 1970 har kunstsenteret vist fotografi som del av sitt utstillingsprogram og spilt en viktig rolle i forhold til å etablere fotografiet som kunstnerisk uttrykk. Nå vil publikum kunne oppleve en sterkere presentasjon av foto sammen med det andre kunstneriske programmet på Høvikodden i tiden som kommer.

Kåre Kivijärvi, Hav, 1965
Kåre Kivijärvi, Hav, 1965

Henie Onstads fotosatsing er realisert i samarbeid med:

Sammarbeids-logoer-x-5