Francis Picabia, Ventilateur

"Maskinen har blitt noe mer enn bare et appendiks til livet. Den har kommet for å være en autentisk del av menneskets eksistens ... kanskje sin sjel. I min søken etter former for å tolke ideer der visse menneskelige egenskaper kan avsløre seg selv, har jeg endelig funnet den formen som virker for meg, fra et plastisk synspunkt, den mest overbevisende og mest symbolske. Jeg har tatt over mekanikken i den moderne verden og introduserte den i mitt studio. " Francis Picabia

Francis Picabia (1879-1953) er en fransk kunstner som har utgangspunkt i kubismen, men som også hadde en betydelig dada-periode. Han har blitt løftet frem i det siste og nevnes ofte i samme åndedrag som Duchamp. VENTILATEUR er et veldig interessant verk, og innkjøpet markerer starten på en utvidet samlingsstrategi, der HOK og Sparebankstiftelsen arbeider for å samle inn verk som går i dialog med Schwitters.

Ventilateur er fra ca 1918, akkurat samtidig (eller litt før) Kurt Schwitters begynte å lage sine store materialbilder.

I 2016 har HOK og Sparebankstiftelsen DNB utvidet arbeidet med å bygge opp en representativ samling arbeider av Schwitters. Vi ønsker å plassere Schwitters i sammenheng med kunstnere som arbeider med lignende problemstillinger som ham selv og du kan se bildet av Picabia i Kurt Schwitters rommet på HOK.

Bilde: Francis Picabia, Ventilateur, ca. 1918.