Har du et fotografi av Haus am Bakken?

Da vil vi gjerne høre fra deg!

Kurt Schwitters i Norge

Tysk dadakunstner (1887-1948) fra Hannover.

Kurt Schwitters (1887-1948) er en tysk kunstner fra Hanover. Han oppholdt seg i Norge på 1930-tallet. Hans norgesopphold var todelt; første gang i form av hyppige besøk mellom 1929 til 1937 og andre gang fra 1937 til 1940. Det var under det siste oppholdet at han bygget huset på Lysaker, hvor han leide første etasje i en villa sammen med sønnen Ernst Schwitters.

Etter hvert begynte Schwitters å bygge et atelier i hagen, en ny Merzbau-konstruksjon. Hele konstruksjonen var satt opp for formålet, altså å være et gesamtkunstwerk. Den nye merzbauen kalte han for Haus am Bakken. Tittelen er inspirert av beliggenheten (Huset i bakken).

Det eneste vi vet om huset, er måte han beskrev det i brev til venner og familie, og på plantegningene han leverte til kommunen. Huset var bygget i tre og tilpasset det skrånede terrenget, slik at høyden målte 5,6 m på den ene siden og ca. 4 m på den andre. Steinene de ryddet unna da de lagde tomten ble brukt til grunnmur. Som beskrevet i et brev til vennen A. Müller, hadde huset mange vinduer, blant annet et stort med panoramautsikt over fjorden. Da huset var ferdig bygget, begynte han på arbeidet med de innvendige Merzbau-konstruksjonene

Haus am Bakken brant ned til grunnen 16. desember 1951.

Merzbau:

Merz er et kunstbegrep skapt av den dadaistiske maleren Kurt Schwitters. Schwitters arbeidet fra 1918 med små collager av papirbiter. På disse collagene forekom ofte blant annet ordet merz. Det hadde oppstått gjennom at han hadde revet av et stykke papir der det hadde stått Kommerzbank. Han fylte hele rom med halvt skulpturale, halvt arkitektoniske enheter til hva han kalte Merzbau.

Alle tips kan sendes til: mhj@hok.no