Utsatt: Heida Johannesdottir og Anja Lauvdal

​Atlantis-trilogien - En lydlig og visuell opplevelse av Heida Johannesdottir og Anja Lauvdal

TBA

Anja Lauvdal og Heida Johannesdottir presenterer platetrilogien «Atlantis» på Henie Onstad Kunstsenter.

I forbindelse med slipp av plata The Big Bounce på +3db i april, den siste plata i Atlantis-trilogien, vil Heida Johannesdottir og Anja Lauvdal ta med seg flere musikere, kunstnere og dansere og knytte materialet fra de tre platene sammen til en visuell og lydlig opplevelse.

Den første plata, kalt Atlantis, begynte som et rap-inspirert hørespill der tanken var at musikk kunne bidra med mye - blant annet luft og øyeblikk til ettertanke, og en erfaringsbasert måte å oppleve planeten på. Bandet Finity er inspirert av Donna Haraways tanker om Khtuluscene - en måte å beskrive verden på som fokuserer på kontaktflatene mellom oss og interaksjon. Ordet Finity er det motsatte av infinity – etter oppdagelsen av atomet er ingenting uendelig – og kontaktflatene mellom atomene og oss er det som knytter oss sammen - og til planeten. Plata We are the granddaughters of the witches you didn’t burn spiller på slike møter mellom musikalske sjangre og opplevelser. Den siste plata i trilogien, The Big Bounce, går dypere inn i kvantefysikken og er en musikalsk opplevelse av verdensrommet, livet på ulike planeter. Plata er bygd opp som et firedimensjonalt univers: den siste teorien i kvantemekanikken er at universet, altså rompartiklene, er bygd opp av spinfoam, et sammenknyttet nett av bobler som er nær hverandre på alle kanter. Universet er firedimensjonalt, med bigbang i midten. Uansett i hvilken retning man går, kommer man tilbake til start hvis man går lenge nok.

Finity/musikere: Hanna Paulsberg, Torstein Lavik Larsen, Kyrre Laastad, Andreas Wildhagen

Vokal: Ina Sagstuen

Lys: Phillip Isaksen

Medvirkende scenograf: Natali Garner

Foto: Maria Gossé