​Henie Onstad søker deltagere til Unge Fotografer

Deltagelsen gir deg som ung fotograf unike muligheter og profesjonelle tilbakemeldinger

Søknadsfristen er 15. mai 2020 for opptak til høsten 2020/21

Bakgrunn

Høsten 2017 startet Henie Onstad en omfattende og langsiktig satsing på fotografi. Over en femårsperiode skal Henie Onstad sette fotografi og nye medier på dagsorden gjennom utstillinger, seminarer, workshops og undervisningsprogrammer knyttet til fotografiet. Etableringen av Unge fotografer på Henie Onstad Kunstsenter som et eget talentprogram inngår i denne satsingen.

Henie Onstad Kunstsenters målsetning med programmet er å styrke kunnskapen om fotografiets kunsthistoriske og samtidige rolle hos unge i dag, i en tid der fotografiet omgir oss overalt.

  • Gi deltakerne et grunnlag for videre studier innen estetiske og kunstfaglige retninger og bidra til å utvikle talenter innen fotografi
  • Lære selvstendig kritisk tenkning ved å medvirke til samtaler mellom elever, billedkunstnere og profesjonelle aktører
  • Synliggjøre og skape engasjement om fotografiet som visuelt uttrykk i dag
  • Henie Onstad ønsker å gi unge fotointeresserte et miljø for å møte andre og utveksle erfaringer

Informasjon om søknad og opptak

Hvem kan søke?

Unge fotografer på Henie Onstad Kunstsenter retter seg mot ungdom i alderen 16-19 år som har ønske om å fordype seg i det fotografiske feltet og som ser for seg en videre utdannelse innen fotografi.

Hvordan søker jeg?

Send søknad til Formidlingsleder Camilla Sune epost: cs@hok.no

Om programmet

Programmet tar for seg hele prosessen med å skape et fotografi, utvikle et selvstendig blikk og uttrykk og delta i en utstilling på en kunstinstitusjon.

Programmet er mentor-drevet i tillegg til å gi elementær kunnskap om og innsikt i fotografiske teknikker. Deltakerne i programmet vil møte kunstnere, fotografer og andre utøvere valgt ut av Henie Onstad Kunstsenter, i tillegg til Henie Onstads egne kuratorer og kunstfaglige stab. Du får innsikt i mørkeromsteknikker, studiofotografering og digital etterbehandling, samt undervisning i fotografiet som uttrykksmedium, det å finne en personlig stil og enkel fotokunsthistorie. Programmet vil foregå over et år med månedlige samlinger, samt en studiereise.

Programmet avsluttes med en utstilling på Henie Onstad Kunstsenter du får lære om hvordan en utstilling blir til.

Programmet er gratis inkludert studiereisen. Detaljert program vil komme senere.

Reise til og fra med kollektivtransport i løpet av 2020 og 2021 må ordnes og dekkes av hver enkelt elev.

Til søknaden trenger du:

Du må være mellom 16 -19 år

Du må være åpen, nysgjerrig og lærevillig

Motivasjonsbrev: maks. 500 ord om motivasjon og interesse for å delta i programmet. I tillegg ønsker vi at du lager en video om deg selv hvor motivasjonsbrevet er grunnlaget. Videoen legges ved søknaden.

Fem bilder skal leveres med søknaden. To fotografier velges ut og det skal skrives 500 ord hver av disse bildene. Du velger selv tema for fotografiene.

Aktuelle kandidater vil bli plukket ut til intervju.

Programmet vil hovedsakelig foregå på Henie Onstad Kunstsenter.

I januar og februar vil det foregå på Oslo Fotokunstskole. I mars vil det arrangeres en studietur. Utstillingen er i mai.

Viktige datoer

  • Søknadsfrist 15. mai
  • Uke 24 svar til søkere for intervju
  • Uke 32 og 33 intervju mulige kandidater
  • Uke 35. Svarfrist på tilbud om plass

Planlagt oppstart fredag 4. september med Kick Off
Planlagt samling med Christine Hansen 5. og 6. september

Programmet er støttet av Talent Norge; Bergenstiftelsen og Storebrand Kunstsamling.

Spørsmål?

Har du spørsmål ta kontakt med Formidlingsleder Camilla Sune epost: cs@hok.no

Mobil: 402 44 515

Møt deltagerne i Unge fotografer 2019/2020 og se bildene deres:

Anastacia

Anastacia

Anna

Anna

August

August

Henrik

Henrik

Ivo

Ivo

Vera

Vera