Kunstnerisk profil

I dag er Henie Onstad Kunstsenter et av Nordens ledende kunstsentre som viser norsk og internasjonal samtidskunst og modernisme gjennom et bredt utstillingsprogram. Institusjonens egenart ligger i det tverrkunstneriske feltet: i forholdet mellom billedkunst, musikk, performance, foto og den historiske avantgarden. Henie Onstad skaper nye verk i samarbeid med kunstnere og viser store modernistiske mønstringer i samarbeid med andre internasjonale aktører. Deler av samlingen er alltid tilgjengelig på Henie Onstad.

Høsten 2017 starter Henie Onstad Kunstsenter en omfattende og langsiktig satsing på fotografi. Slik vil kunstsenteret skape unike fotoutstillinger, økt engasjement og kunnskap om fotografi som kunstform.