Kunstporten

Kunstporten er en nettside utviklet for barn, unge og voksne, og kan brukes i utstillinger ved Henie Onstad Kunstsenter.

Kunstporten har en del som er spesielt tilpasset barnefamilier og skoleklasser, der man kan utforske kunstverk ved hjelp av spørsmål og oppdrag. Kunstporten kan brukes alene eller i gruppe, og har to målgrupper. Kunstagenter passer for barn fra 6-13 år, mens Huskelappen er en nyttig og lærerik måte og utforske kunsten på for større barn og ungdom i videregående skole. Publikum kan henvende seg i HOK Butikk for å få låne iPoder, eller man kan bruke sin egen telefon. Det kan være lurt å avtale utlån av iPoder når man er grupper på mer enn 15 personer. Reservasjon gjøres ved å sende en e-post til: formidling@hok.no.

Link til kunstporten: http://hok.kunstporten.com/

Kunstagenter løser oppgaver