Moskus spiller Plastic Sun

Med smittende lekenhet, sveiseblind sjangerblanding og obsternasig eksperimentvilje har Moskus, bestående av Anja Lauvdal på piano, Fredrik Luhr Dietrichson på bass og Hans Hulbækmo på trommer blitt en av de viktigste stemmene i den nye generasjonen av norsk jazz.

Med Paul og Carla Bley som forbilder og uforutsigbarhet som rettesnor, har bandet samme referanser og holdninger som Svein Finnerud Trio, den norske jazztrioen som i flere tiår hadde Henie Onstads Studiosal som lekegrind. I samme sal spilte trioen inn albumet Plastic Sun en februardag i 1970, en LP som siden har blitt stående som en av norsk musikkhistories viktigste utgivelser.

Denne første søndagen i advent er det Moskus som skal gjøre sin tolkning av Plastic Sun – i det samme rommet, på det samme flygelet - som originalalbumet ble spilt inn på. Henie Onstad ønsker små og store velkommen til et nytt møte med denne fantastiske musikken!

Før konserten vil Audun Vinger med gjester (TBA) samtale om Plastic Sun, Finnerud Trio, lek og kunst.

Program:
Kl 14.00: Audun Vinger med gjester (TBA)
Kl 14.30: Moskus spiller Plastic Sun

Hubro og Odin Records vil selge plater før og etter konserten.

Gratis inngang ved kjøp av museumsbillett.
Arrangement i samarbeid med Jazznytt, Odin og Hubro.