Norsk dokumentarfotografi

Ytringsfrihet, samfunnsaktuelle tema og fotografiet i skjæringspunktet mellom kunst og dokumentar står i fokus for denne omfattende satsingen.

23. august–12. januar 2020

-Norsk fotografi har en stigende posisjon internasjonalt, samtidig som det fotografiske miljøet på hjemmebane er i vekst. For kunstsenteret er det en glede å være med på dette løftet og takker for et godt samarbeid med Fritt Ord for å styrke dokumentarfotografiets stilling i Norge, sier Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter.

Prosjektene som vises er resultatet av engasjerte og langvarige fotografiske undersøkelser, muliggjort gjennom støtte fra Fritt Ord og Norwegian Journal of Photography (NJP). Resultatet favner et bredt spekter av uttrykk, arbeidsformer og temaer. Samlet tilbyr utstillingen alternative måter å se og forstå hendelser og situasjoner som former verdenen vi lever i.

-Vi befinner oss i en tid hvor begrepet om dokumentarisk fotografi stadig blir mer kompleks, og dette er en utstilling som reflekterer hvordan det i dag er et stort mangfold av dokumentariske uttrykk både innenfor reportasjefotografiet og i samtidskunsten, sier utstillingens kurator Susanne Østby Sæther.Norwegian Journal of Photography (NJP) er en arena som bringer sammen og støtter utvalgte norske dokumentariske fotoprosjekter og presenterer disse i en bokutgivelse annethvert år. NJP ble etablert i 2011 og inngår i Fritt Ords satsing for å styrke dokumentarfotografiets stilling i Norge. Høsten 2009 presenterte Henie Onstad fotografene i denne satsingen for første gang, og nå i 2019 viser kunstsenteret en total presentasjon med disse fotografene:

Helge Skodvin, Monica Strømdahl, Fred Ivar Utsi Klemetsen, Damian Michał Heinisch, Therese Alice Sanne, Line Ørnes Søndergaard, Elin Høyland, Katinka Goldberg, Paul S. Amundsen, Ulla Schildt, Tonje Bøe Birkeland, Morten Andersen, Kyrre Lien, Eirik Brekke, Camilla Jensen, Adrian Øhrn Johansen, Tommy Ellingsen, Karin Beate Nøsterud, Rebecca Shirin Jafari, Anne-Stine Johnsbråten, Terje Abusdal, Mathilde Helene Pettersen, Knut Egil Wang, Ivar Kvaal, Jonas Bendiksen, Margaret M. de Lange, Tomm W. Christiansen, Oddleiv Apneseth, Monica Larsen, Marie Sjøvold, Linda Bournane Engelberth, Ingvild Vaale Arnesen, Ellen Lande Gossner, Eivind H. Natvig og Andrea Gjestvang.

Foto: Karin Beate Nøsterud, Eirik Brekke og Tonje Bøe Birkeland

I samarbeid med Fritt Ord og Norwegian Journal of Photography.
Utstillingen presenteres som del av Henie Onstads fotoprogram:


Sammarbeids-logoer-x-4