Norsk dokumentarfotografi

Ytringsfrihet, samfunnsakutelle tema og fotografiet i skjæringspunktet mellom kunst og dokumentar står i fokus for denne omfattende satsingen.

23. august–5. januar 2020

Norsk fotografi har en stigende posisjon internasjonalt, samtidig som det fotografiske miljøet på hjemmebane er i vekst. Relevant i denne sammenheng er Fritt Ords satsing for å styrke dokumentarfotografiets stilling i Norge.

Denne utstillingen presenterer 35 norske fotografer som jobber i spennet mellom presse- og kunstfotografiet og er del av miljøet rundt Norwegian Journal of Photography (NJP).
Høsten 2009 presenterte Henie Onstad fotografene i denne satsingen for første gang, og nå i 2019 viser kunstsenteret en total presentasjon med disse fotografene:

Helge Skodvin, Monica Strømdahl, Fred Ivar Klementsen, Damian Michal Heinisch, Therese Alice Sanne, Line Ørnes Søndergaard, Elin Høyland, Katinka Goldberg, Paul S. Amundsen, Ulla Schildt, Tonje Bøe Birkeland, Morten Andersen, Kyrre Lien, Eirik Brekke, Camilla Jensen, Adrian Øhrn Johansen, Tommy Ellingsen, Karin Beate Nøsterud, Rebecca Shirin Jafari, Anne-Stine Johnsbråten, Terje Abusdal, Mathilde Helene Pettersen, Knut Egil Wang, Ivar Kvaal, Jonas Bendiksen, Margaret M. de Lange, Tomm W. Christiansen, Oddleiv Apneseth, Monica Larsen, Marie Sjøvold, Linda Bournane Engelberth, Ingvild Vaale Arnesen, Ellen Lande Gossner, Eiving H. Natvig og Andrea Gjestvang.

Foto: Karin Beate Nøsterud, Eirik Brekke, Tonje Bøe Birkeland og Ulla Schildt

I samarbeid med Fritt Ord og Norwegian Journal of Photography.
Utstillingen presenteres som del av Henie Onstads fotoprogram:


Sammarbeids-logoer-x-4