Nytt verk til Schwitters-rommet på HOK

Ellen Marie Partapuoli (født Matti) (1877 – 1941)

Ellen Marie ble født i Bardu i 1877. I 1896 giftet hun seg med reingjeteren Johannes Partapuoli, som tidlig rømte hjemmefra for å søke lykken på egenhånd. Sammen fikk Ellen Marie og Johannes 11 barn, men to av dem døde i ung alder.

Frem til 1899 bodde de både i Målselv og Kiruna før de tok med seg en reinflokk på 300 dyr og dro sørover. De kom først til Tafjord for senere å etablere seg nord i Skjåk i 1905. Her ble ekteparet de første som innførte tamrein, i et område med lange tradisjoner for villrein. Johannes ble overgjeter i Skjåk kommunale tamreinlag og etter å ha flyttet mye omkring bygde de til slutt sitt eget hus.

Som eneste samiske familie i bygda gjorde Ellen Maries familie seg bemerket. Hun gikk alltid i samiske klær og kjørte med rein og slede til butikken i vinterhalvåret. Ellen Marie hadde også et godt språkøre. I tillegg til samisk, norsk og finsk kunne hun kommunisere med både tyskere, engelskmenn og franskmenn. For å spe på inntektene satte Ellen Marie og Johannes opp sametelt ved Grotli eller Djupvatnet ved Strynefjellet i turistsesongen. Her var det levende reinsdyr og salg av hjemmelagde samekniver, skaller og tobakkspunger.

Det var også her de møtte Kurt Schwitters, og de skal ha hjulpet ham med å selge landskapsbilder til turistene. Det var også andre celebre gjester i teltet: Kong Chulalongkorn av Thailand var på Norgesbesøk i 1907 og ble fasinert av samefamilien som bodde i teltet.

Bildet av Ellen Marie Partapuoli er velvillig utlånt fra hennes oldebarn Kari Helene Partapouli i forbindelse med at 2017 markerer 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet som ble avholdt i Trondheim februar 1917.

Bilde: Kurt Schwitters, Uten tittel (Portrett av Ellen Marie Partapuoli), 1938-39.