Otobong Nkanga

13. november 2020–21. februar 2021

Den første vinneren av The Lise Wilhelmsen Art Award Programme, Otobong Nkanga blir presentert i en solo-utstilling på Henie Onstad. Hennes praksis innen mange medier inkluderer teppe, tegning, fotografi, installasjon, video og performance. Tematisk knytter verkene hennes kropp, land og naturressurser sammen på en kompleks måte.


Kuratert av Tone Hansen
Kuratorassistent: Karen Monica Reini
Presentert som del av The Lise Wilhelmsen Art Award Programme på Henie Onstad Kunstsenter

Otobong Nkanga, Escape, 2018. Courtesy of Mendes Wood DM São Paulo, Brussels, New York. Foto: Kristien Daem.