Picasso 347

3.januar–3.mai 2020

Utstillingen viser en helt unik serie grafiske arbeider som kalles Picasso Suite 347. Pablo Picasso (1881–1973) var aktiv helt til det siste, og denne suiten er blant hans aller siste hånd-signerte grafiske verk. Suiten har tidligere blitt sensurert på grunn av sitt eksplisitt erotiske innhold, og har bare blitt presentert en gang tidligere i sin helhet, den gang også på Henie Onstad Kunstsenter, i 1981.

Samlingen, som også blir kalt «Den erotiske suite», er Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designs største utlån noensinne. Den består av 347 grafiske blad, og ble laget i løpet av syv veldig produktive måneder i 1968, «under et anfall av skaperraseri».

Picassos relasjon til Norge strakk seg lenger enn maleri og grafikk. I det viktige samarbeidet med Carl Nesjar oppdaget Picasso i voksen alder en ny måte å skape kunst på, som innledet et nytt kapittel i hans kunstnerskap. Det mest kjente eksempelet på dette i Norge er Fiskerne som pryder endeveggen av Y-blokka i Oslo. Et bygg som deler mye slektskap med Henie Onstad Kunstsenter; kun ett år skiller dem i alder og de er begge bygget i naturbetong. En mindre ving i utstillingssalen er viet til dette samarbeidet, og Y-blokkas betydning, et tema Henie Onstad har jobbet med i over 35 år.

Kuratert av Karin Hellandsjø
Med støtte fra Arild Wahlstrøms Fond
I samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og KODE.
Utstillingen vil gå videre til KODE i Bergen, og den blir fulgt av en omfattende katalog.

Pablo Picasso, Sunday March 24, 1968. © Succession Pablo Picasso / BONO 2019
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Installasjonsfoto fra utstillingen: Calle Hüth / Henie Onstad Kunstsenter