Midlertidig stengt: Picasso 347

3.januar–3.mai 2020

Som et tiltak for å begrense risiko for spredning av coronaviruset (covid-19), har Henie Onstad Kunstsenter stengt for publikum fra 12. mars. I første omgang stenger vi kunstsenteret for fire uker, samtidig som vi følger situasjonen og råd fra Folkehelseinstituttet fortløpende. Vi beklager på det sterkeste at vi nå holder de fysiske dørene stengt, og legger derfor opp til digitale møter med kunsten på den nye plattformen art.hok.no som åpner 26. mars 2020.

Utstillingen Picasso 347 viser en helt unik serie grafiske arbeider. Pablo Picasso (1881–1973) var aktiv helt til det siste, og denne suiten er blant hans aller siste hånd-signerte grafiske verk. Suiten har tidligere blitt sensurert på grunn av sitt eksplisitt erotiske innhold, og har bare blitt presentert en gang tidligere i sin helhet, den gang også på Henie Onstad Kunstsenter, i 1981.

Samlingen, som også blir kalt «Den erotiske suite», er Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designs største utlån noensinne. Den består av 347 grafiske blad, og ble laget i løpet av syv veldig produktive måneder i 1968, «under et anfall av skaperraseri».

Picassos relasjon til Norge strakk seg lenger enn maleri og grafikk. I det viktige samarbeidet med Carl Nesjar oppdaget Picasso i voksen alder en ny måte å skape kunst på, som innledet et nytt kapittel i hans kunstnerskap. Det mest kjente eksempelet på dette i Norge er Fiskerne som pryder endeveggen av Y-blokka i Oslo. Et bygg som deler mye slektskap med Henie Onstad Kunstsenter; kun ett år skiller dem i alder og de er begge bygget i naturbetong. En mindre ving i utstillingssalen er viet til dette samarbeidet, og Y-blokkas betydning, et tema Henie Onstad har jobbet med i over 35 år.

Kuratert av Karin Hellandsjø
Med støtte fra Arild Wahlstrøms Fond
I samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og KODE.
Utstillingen vil gå videre til KODE i Bergen, og den blir fulgt av en omfattende katalog.

Pablo Picasso, Sunday March 24, 1968. © Succession Pablo Picasso / BONO 2019
Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Video: Jonas Aandal Kiste og Therese Thanh Tran / Perfektum Partisipp sammen Gunhild Varvin / Henie Onstad Kunstsenter
Installasjonsfoto fra utstillingen: Calle Hüth / Henie Onstad Kunstsenter