Mer om utstillingen: ​Poesi, collage og events

Mer om utstillingen Boyle Family:
Poesi, collage og events

Utstillingen presenterer hvordan Mark Boyle fra ung alder var opptatt av litteratur, og startet sin kunstneriske bane som poet. Under innflytelse fra surrealisme og dada skrev han poesi der det impulsive og tilfeldige var overordnede elementer. Mange dikt ble til ved hjelp av matematiske formler og tilfeldighetsstrukturer.

I 1957 traff Boyle kunstneren og arkitekten Joan Hills. Inspirert av møtet, sluttet han å skrive lyrikk og gikk over til billedkunsten. Boyle mente at alle ting hadde iboende særegne estetiske kvaliteter og muligheter. Han trakk tilfeldige hverdagsobjekter ut av sin vanlige sammenheng, monterte dem etter tilfeldighetsprinsipper inn i rammer, og omskapte de til selvstendige kunstverk.

Tidlig på 1960-tallet arbeidet Boyle og Hills aktivt med teater, happenings og events.

In Memory of Big Ed (Edinburgh,1963) tok form som et absurd teaterstykke som inkluderte publikumsdeltakelse, provokasjon og voksavstøpninger, og førte til skandale og påfølgende rettsak.

I Street (London, 1964) ble publikum ført gjennom en dør og plassert på stoler. Når gardinen ble trukket til siden, stirret publikum rett ut i en gate. Slik søkte de å viske ut skillet mellom kunst og hverdagsliv.

O What A Lovely Whore (London, 1965) artikulerte en kritikk av teatrets tradisjonelle forhold mellom kunstner og publikum. Event besto kun av båndspillere, maling, lyskastere og instrumenter og skulle frembringe en aktiv holdning i publikum.

Utstillingen vises fra 20. april til 2. september

Boyle Family

Utstilling

Boyle Family

20.04.1802.09.18

Mark Boyle, Joan Hills, Sebastian Boyle, Georgia Boyle og Soft Machine

Mer om utstillingen: Soft Machine

Utstilling

Mer om utstillingen: Soft Machine

Mer om utstillingen​: Gotland Prosjektet

Utstilling

Mer om utstillingen​: Gotland Prosjektet

Mer om utstillingen: ​DIG

Utstilling

Mer om utstillingen: ​DIG