Mer om utstillingen: ​Random Studies og London Series

Mer om utstillingen Boyle Family:
Random Studies og London Series

Med prosjektene Random Studies og London Series begynte en kunstnerisk strategi å utkrystallisere seg i Boyle-familiens virke. Random Studies (1964-) var en serie relieffer basert på nærstudier av tilfeldig utvalgte steder på rivningstomter i Norland Road i London. Mark Boyle skrev selv ned en metode for arbeidet:

1. Lag en ramme av materialer funnet på stedet.

2. Kast rammen over stedet.

3. Overfør og fest alle gjenstandene på stedet til platen ved hjelp av et gittersystem.

London Series (1967-) var basert på en lignende metode, men Boyle Family hadde nå hele London som nedslagsfelt. Kunstnerne kastet hundre dartpiler på et oppspent kart over London og oppsøkte treffstedene. Her skulle man ta avtrykk av den aktuelle overflaten – være seg jord, mose, støv eller stein – som måtte overføres og reproduseres så nøyaktig som mulig i harpiks, glassfiber og ulike restmaterialer. Stedet ble ikke bare utforsket estetisk, det ble også utforsket økologisk, biologisk og topografisk. Hvert verk ble et opus loci – et stedspesifikt verk.

Utstillingen vises fra 20. april til 2. september

Boyle Family

Utstilling

Boyle Family

20.04.1802.09.18

Mark Boyle, Joan Hills, Sebastian Boyle, Georgia Boyle og Soft Machine

Mer om utstillingen​: Gotland Prosjektet

Utstilling

Mer om utstillingen​: Gotland Prosjektet

Mer om utstillingen: ​Poesi, collage og events

Utstilling

Mer om utstillingen: ​Poesi, collage og events

Mer om utstillingen: Soft Machine

Utstilling

Mer om utstillingen: Soft Machine

Babyomvisning i Boyle Family

Familie

Babyomvisning i Boyle Family

02.05.18 kl. 13:00

Mer om utstillingen: ​DIG

Utstilling

Mer om utstillingen: ​DIG