Recurrences I – Et fysisk foredrag av Brynjar Åbel Bandlien

Søndag 1. oktober kl. 14:00

RECURRENCES er en fysisk og analytisk tilnærming til kunstneriske prosesser innen dans og koreografi.

-Når en kunstnerisk prosess har kommet et godt stykke på vei, kan visse situasjoner, hendelser, handlinger og bevegelser bli gjenkjent som tilbakevendende i prosessen. Jeg kaller disse recurrences. Disse manifesterer seg, eller nærmere sagt faller ut av den dansekunstneriske praksisen, fremfor å bli skapt eller produsert, sier Brynjar Åbel Bandlien.

Med RECURRENCES I vil han fysisk presentere sine ideer rundt dette og hvordan han ble klar over denne analytiske tilnærmingen gjennom å vise utdrag av egne og andres kunstneriske arbeider fra de siste ti årene.

IMG 4698-00000002

Brynjar Åbel Bandlien er stipendiatstilling ved Kunsthøgskolen i Oslo - avdeling dans. De medvirkende er danser og koreograf Roza Moshtaghi og Kai Johnsen, regissør og professor i teater ved KHiO. Presentasjonen er på engelsk.