Nytt talentprogram på Henie Onstad

Bakgrunn

Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter, som er en del av pilotprosjektet Talent Norge Junior, skal stimulere til selvstendig kritisk tenkning og skape engasjement om fotografiet som visuelt uttrykk i vår tid. Talentene får også lære om hva en utstilling innebærer da de avslutter perioden med å delta i en utstilling med egne fotografier på kunstsenteret.

Kjenner du noen som bør søke - eller tenker du at du kan være en aktuell kandidat?
Send en søknad til cs@hok.no innen 12. april 2019.

Målsetninger

 • Styrke kunnskapen om fotografiets kunsthistoriske og samtidige rolle hos unge i dag, i en tid der fotografiet omgir oss overalt
 • Gi et grunnlag for videre studier innen estetiske og kunstfaglig retning og bidra til å utvikle talenter innen fotografi
 • Lære selvstendig kritisk tenkning ved å medvirke til samtaler mellom elever, billedkunstnere og profesjonelle aktører
 • Synliggjøre og skape engasjement om fotografiet som visuelt uttrykk i dag

Informasjon om søknad og opptak

Hvem kan søke?

«Unge fotografer på Henie Onstad Kunstsenter» retter seg mot ungdom i alderen 16-19 år som har ønske om å fordype seg i det fotografiske feltet og som ser for seg en videre utdannelse innen fotografi.

Om programmet

Programmet vil ta for seg hele prosessen med å skape et fotografi, utvikle et selvstendig blikk og delta i en utstilling på en kunstinstitusjon.

Dette vil være et mentor-drevet program i tillegg til å gi elementær kunnskap om og innsikt i fotografiske teknikker. De utvalgte talentene vil møte kunstnere og fotografer som er med og stiller ut i utstillingsprogrammet, i tillegg til Henie Onstads egne kuratorer og kunstfaglige stab. Det vil i tillegg gis innsikt i og kunnskap om mørkeroms-teknikker, studiofotografering og digital etterbehandling, samt undervisning i fotografiet som uttrykksmedium, det å finne en personlig stil og enkel fotokunsthistorie.

 • Programmet vil foregå over et år med månedlige samlinger, samt en studiereise.
 • Hvert år avsluttes programmet med en utstilling på Henie Onstad Kunstsenter der de unge fotografene lærer mer hva en utstilling gjør.
 • Dette programmet for unge fototalenter vil være gratis inkludert studiereisen. Detaljert program vil komme senere.
 • Reise til og fra med kollektivtransport i løpet av 2019 og 2020 må ordnes og dekkes hver enkelt elev.
 • Undervisningen vil hovedsakelig foregå på Henie Onstad Kunstsenter.
 • I januar og februar vil det foregå på Oslo Fotokunstskole. I mars vil det være en studietur. Utstilling vil være i mai.

Opptak skjer på følgende grunnlag:

 • Du må være mellom 16 -19 år.
 • Legg ved motivasjonsbrev maks. 500 ord om motivasjon og interesse for å delta i programmet.
 • Du lager en film om deg selv hvor motivasjonsbrevet er grunnlaget. Den legges ved søknaden.
 • Fem bilder skal leveres til søknaden. To fotografier velges ut og det skal skrives 500 ord om to fotografier du har valgt ut. Du velger selv tema.
 • Grad av åpenhet, nysgjerrighet og lærevillighet vil bli vektlagt.
 • Aktuelle kandidater vil bli plukket ut til intervju.

​Viktige datoer

 • Søknadsfrist 12. april for opptak til 2019/20
 • Uke 18: svar til søkere for intervju
 • Uke 19, 20: intervju mulige kandidater
 • Uke 23. Svarfrist på tilbud til de som tilbys plass mandag 20.mai

Programmet er støttet av Talent Norge; Bergsenstiftelsen og Storebrand Kunstsamling.

Søknad og eventuelle spørsmål kan rettes til formidlingsleder Camilla Sune: E-post: cs@hok.no Mobil: 402 44 515