Seminarer

Henie Onstad Kunstsenter inviterer årlig til internasjonale kunstfaglige seminarer.