​The Abramović Method

I tillegg til å presentere Marina Abramovićs største retrospektive utstilling i Europa, vil Henie Onstad invitere publikum til en helt spesiell begivenhet på Høvikodden 27. februar til 4. mars 2018 i kunstsenterets åpningstid fra kl 11– 17.

For anledningen har Abramović laget et helt nytt arbeid til det norske publikum. Arbeidet presenteres i Sal Haaken og vil være et deltagende verk laget etter Abramović Method.

Hva er The Method?

The Method er Marina Abramović´s egen metode som hun har utarbeidet gjennom mange år som performancekunstner og kan være et verktøy for å øke tilstedeværelse i tid og rom. Abramović har tidligere brukt metoden til å skape store deltagende verk i São Paolo og Athen. Nå vil hun bruke metoden i et helt nytt arbeid på Høvikodden. Gjennom instrukser, veiledning og oppgaver vil publikum selv kunne prøve The Method og Abramović vil være tilstede gjennom uken arbeidet pågår.

Med Abramović Metod skapes bånd mellom mennesker gjennom felles opplevelse. Sal Haaken vil bli et stille, ikke-diskriminerende og ikke-hierarkisk rom. Publikum inviteres inn til å delta i en rekke øvelser og observere andre når de deltar. Å koble folk på denne grunnleggende måten kan synliggjøre hvordan sårbarheten vår er nødvendig for å skape bedre sameksistens.

Hva vil skje?

Hele Sal Haake vil være gjort i stand for verket. Her har kunstsenteret i samarbeid med Marina Abramović engasjert og trent 25 tilretteleggere som vil veilede publikum i rommet. Tilretteleggerne vil bidra til at publikum på helt spesielle måter kan oppleve The Abramović Method. Arbeidet vil være klargjort for at inntil 150 personer kan delta samtidig.

05 07.03 nomoto metodo -26

Hvordan kan jeg delta?

Du har inngang til selve utstillingen med vanlig museumsbillett, mens inngang til Abramović Method, er gratis. Av hensyn til dette, er det ikke mulig å forhåndsbestille billetter, og prinsippet om «første mann til mølla» gjelder. I perioden 27. februar til 4. mars 2018 er det derfor mulig å stille seg i kø for å oppleve verket. Når du har kommet inn, kan du delta så lenge du ønsker. Eneste krav til de som deltar er at de ikke har med seg mobiltelefon eller klokke. Egne skap blir satt opp utenfor inngangen, hvor man kan legge dette igjen. Det er 11 års aldersgrense for å delta i The Method. Velkommen!

Marina-3
Sammarbeids-logoer-x-2stk