The Great Monster Dada Show

Dada er anti-kunst, eller en motbevegelse som oppsto for 100 år siden.

25. oktober–26. januar 2020

Dada er en kunsthistorisk retning, et opprør med det eksisterende og en frigjørende måte å tenke på.

Med utgangspunkt i dadaismen, presenterer Henie Onstad Kunstsenter denne høsten arbeider som både er interessante med et historisk blikk og har relevans for hvordan vi tenker i dag.

Viktige kunstnere i utstillingen er blant annet Jean Arp, Hugo Ball, Andre Breton, Theo van Doesburg, Marcel Duchamp, Max Ernst, Elsa Hildegard Baroness von Freytag-Loringhoven, Hannah Höch, Marcel Janco, Francis Picabia, Man Ray, Kurt Schwitters og Tristan Tzara.


Foto: Hannah Höch, Lustige Person, 1931, Sparebankstiftelsen DnB.

Utstillingen består av arbeider innen collage, skulptur, maleri, tegning, foto, film, lyd, marionetter og tidsskrifter og er laget av Henie Onstad Kunstsenter i samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB.

Cabaret-The Great Monster Dada Show arrangeres med støtte fra Fritt Ord og Goethe-Institut.