The Great Monster Dada Show

Dada er anti-kunst, eller en motbevegelse som oppsto for 100 år siden.

25. oktober–26. januar 2020

Dada er en kunsthistorisk retning, et opprør med det eksisterende og en frigjørende måte å tenke på.

Med utgangspunkt i dadaismen, presenterer Henie Onstad Kunstsenter denne høsten arbeider som både er interessante med et historisk blikk og har relevans for hvordan vi tenker i dag.

Viktige kunstnere i utstillingen er blant annet Marcel Duchamp, Man Ray, Hugo Ball, Tristan Tzara, Marcel Janco, Jean Arp, Kurt Schwitters, Max Ernst, Theo van Doesburg, Francis Picabia, Andre Breton og Hannah Höch.


Foto: Hannah Höch, Lustige Person, 1931, Sparebankstiftelsen DnB.

Utstillingen består av arbeider innen collage, skulptur, maleri, tegning, foto, film, lyd, marionetter og tidsskrifter og er laget av Henie Onstad Kunstsenter i samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB.