A pendaflex for the future

Et kuratorisk forskningsbasert prosjekt i utstillingsarkivet til Henie Onstad Kunstsenter

Prosjektet «A Pendaflex for the Future» har som mål å vise Henie Onstad Kunstsenter (HOK) sin verdifulle historie ved å samarbeide med internasjonale kuratorer og kunstskribenter. I perioden 2015-18 inviterer HOK ni internasjonale gjestekuratorer til å bo en måned i museets atelierleilighet og å bruke museets arkiv til forskning. De vil få i oppdrag å utvikle en tekst om en historisk utstilling eller et kunstnerisk prosjekt fra HOKs produksjon innen visuell samtidskunst, performance- og lydkunst.

Tadeusz Kantor: Objects Are Ideas

Tadeusz Kantor: Objects Are Ideas

An Algorithm for the Archive: Impulse, Ghosts, & Google Translate

An Algorithm for the Archive: Impulse, Ghosts, & Google Translate

“Electra: The Future is already here”

“Electra: The Future is already here”

Yoko Ono: Shaking the Sign

Yoko Ono: Shaking the Sign

Seeking an Art of Tomorrow, Today: Reflections on Internationalism and Refuge

Seeking an Art of Tomorrow, Today: Reflections on Internationalism and Refuge

Alle gjestekuratorene er nominert av en internasjonal referansegruppe. Prosjektets mål er å frembringe kritiske undersøkelser med utgangspunkt i spesifikke utstillingsprosjekter ved å diskutere forholdet mellom kunstnerisk produksjon og kunstinstitusjon; hvordan verk inngår i samlinger eller omsettes; hvordan verdien av et verk eller en utstilling endrer seg over tid; hvordan innflytelsen og arven etter immaterielle og tidsbegrensede arbeid oppnår en plass i institusjonens historie; hvordan et kuratorisk eller kunstnerisk konsept, idé og/eller mottagelse kan betraktes på nytt fra et moderne ståsted.

Bidragene som utvikles under oppholdet ved Kunstsentret vil bli publisert på nett, og senere i en antologi i anledning HOKs 50-årsjubileum i 2018. Tanken bak etableringen av en publiseringsplattform på nett, er å samle et rikt spekter av kritiske stemmer og forskningsmetoder i en gjennomgang av institusjonens historie; perspektiver som kan ses i lys av kontemporære utstillingsproduksjoner og kuratoriske ideer andre steder, både i en historisk og samtidig kontekst.

Et viktig mål for residency-prosjektet er å koble HOKs mangfoldige produksjon over de siste fire tiårene til andre globale institusjonelle rammer, og invitere til kritiske undersøkelser som reaktualiserer utstillingsarkivet som en primærressurs for både et lokalt og internasjonalt publikum.

#apendaflexforthefuture