Mer om utstillingen​: Gotland Prosjektet

Mer om utstillingen Boyle Family:
The World Series: Gotland Project

Utstillingen viser hvordan Boyle og Hills skapte sitt store prosjekt The World Series / Journey to the Surface of the Earth. Utgangspunktet var et verdenskart i skalaen 1:11000000, som i perioden august 1968 til juli 1969 ble påført tusen hull under ulike events hvor publikum kastet piler på kartet med bind for øynene.

Målet med World Series er tilsynelatende enkelt: å finne, undersøke og presentere 1000 tilfeldig utvalgte steder fra jordens overflate. Resultatet av utforskningene er iøynefallende og voldsomme relieffer som tar for seg utsnitt og kopier av tilfeldige steder av vår verden – verk i krysningspunktet mellom konseptkunst, land art, performance, maleri og skulptur.

I 2014 ble Boyle Family invitert av CoLAB-programmet og Royal British Society of Sculptors i London for å gjøre et World Series verk på Gotland i Sverige. I over en måned studerte de et utvalgt område i sjøen, rett utenfor kysten ved Lickershamn. Basert på disse undersøkelsene har kunstnerne lagd en film av sjøens overflate, en studie av områdets kalkstein, kunstnere, foto av plante- og dyrelivet, samt en film av dagliglivet i Lickershamns havn.

Utstillingen vises fra 20. april til 2. september

Boyle Family

Utstilling

Boyle Family

20.04.1802.09.18

Mark Boyle, Joan Hills, Sebastian Boyle, Georgia Boyle og Soft Machine

Mer om utstillingen: Soft Machine

Utstilling

Mer om utstillingen: Soft Machine

Mer om utstillingen: ​Poesi, collage og events

Utstilling

Mer om utstillingen: ​Poesi, collage og events

Mer om utstillingen: ​Random Studies og London Series

Utstilling

Mer om utstillingen: ​Random Studies og London Series

Mer om utstillingen: ​DIG

Utstilling

Mer om utstillingen: ​DIG