Permance: Marthe Ramm Fortun

Søndag 19. januar kl

Nest siste helg av The Great Monster Dada Show!

Gjennom utstillingsperioden til The Big Bad Dada Show (Den store stygge Dada-utstillingen som hun kaller den), har den norske performance-kunstneren Marthe Ramm Fortun satt opp en serie bestillingsforestillinger.

Dada-kvinnene har lenge vært en inspirasjonskilde i hennes arbeid, et arbeid som inkluderer bruk av tekst og performative høytlesninger, som tillater improvisasjon og kroppslig bevegelse, slik som klatring og balanse.

For Ramm Fortun er Baronesse Elsa von Freytag-Loringhovens bruk av gjenstander funnet på gaten en måte å motsi den amerikanske konsumkulturen og bruken av den kvinnelige kroppen som et masseprodusert våpen på. Ramm Fortun finner inspirasjon hos baronessen som en forløper for feministisk konseptuell kunst-performance og poetisk eksperimentering, som er tydelig i baronessens poesi og bruken av kropp som
et levende kunstverk.

For Henie Onstads utstilling har Ramm Fortun fremstilt verket Ciel/Sjel (2019), som ser på konseptet om lingvistisk bud og hva det betyr å både være den som bringer en beskjed og å være beskjeden i seg selv.

Inngang med museumsbillett, gratis for medlemmer av Klubben.

Foto: Nabeeh Samaan.

Dada-finissage: Marthe Ramm Fortun

Performance

Dada-finissage: Marthe Ramm Fortun

26.01 at 15:00

For The Great Monster Dada Shows last day, Henie Onstad has put together a Dada-finissage.​

Dada-finissage: TVTV

Performance

Dada-finissage: TVTV

26.01 at 14:00

For The Great Monster Dada Shows last day, Henie Onstad has put together a Dada-finissage.