Søknadsinfo for nytt talentprogram på Henie Onstad

Bakgrunn

Søknadsfristen er 12. april 2019 for opptak til Unge Fototalenter høsten 2019/20

Høsten 2017 startet Henie Onstad en omfattende og langsiktig satsing på fotografi. Over en femårsperiode skal Henie Onstad sette fotografi og «nye medier» på dagsorden. Som del av programmet har vi ansatt en egen fotokurator i fast stilling og i de kommende årene vil Henie Onstad utvikle utstillinger, seminarer, workshops og undervisningsprogram knyttet til fotografiet. Etableringen av «Unge fotografer på Henie Onstad Kunstsenter» som et eget talentprogram vil inngå som del av denne satsingen.

Målsetninger

 • Styrke kunnskapen om fotografiets kunsthistoriske og samtidige rolle hos unge i dag, i en tid der fotografiet omgir oss overalt
 • Gi et grunnlag for videre studier innen estetiske og kunstfaglig retning og bidra til å utvikle talenter innen fotografi
 • Lære selvstendig kritisk tenkning ved å medvirke til samtaler mellom elever, billedkunstnere og profesjonelle aktører
 • Synliggjøre og skape engasjement om fotografiet som visuelt uttrykk i dag

Informasjon om søknad og opptak

Hvem kan søke?

«Unge fotografer på Henie Onstad Kunstsenter» retter seg mot ungdom i alderen 16-19 år som har ønske om å fordype seg i det fotografiske feltet og som ser for seg en videre utdannelse innen fotografi.

Om programmet

Programmet vil ta for seg hele prosessen med å skape et fotografi, utvikle et selvstendig blikk og delta i en utstilling på en kunstinstitusjon.

Dette vil være et mentor-drevet program i tillegg til å gi elementær kunnskap om og innsikt i fotografiske teknikker. De utvalgte talentene vil møte kunstnere og fotografer som er med og stiller ut i utstillingsprogrammet, i tillegg til Henie Onstads egne kuratorer og kunstfaglige stab. Det vil i tillegg gis innsikt i og kunnskap om mørkeroms-teknikker, studiofotografering og digital etterbehandling, samt undervisning i fotografiet som uttrykksmedium, det å finne en personlig stil og enkel fotokunsthistorie.

Programmet vil foregå over et år med månedlige samlinger, samt en studiereise.

Hvert år avsluttes programmet med en utstilling på Henie Onstad Kunstsenter der de unge fotografene lærer mer hva en utstilling gjør.

Dette programmet for unge fototalenter vil være gratis inkludert studiereisen. Detaljert program vil komme senere.

Reise til og fra med kollektivtransport i løpet av 2019 og 2020 må ordnes og dekkes hver enkelt elev.

Undervisningen vil hovedsakelig foregå på Henie Onstad Kunstsenter.

I januar og februar vil det foregå på Oslo Fotokunstskole. I mars vil det være en studietur. Utstilling vil være i mai.

Opptak skjer på følgende grunnlag:

 • Du må være mellom 16 -19 år.
 • Legg ved motivasjonsbrev maks. 500 ord om motivasjon og interesse for å delta i programmet.
 • Du lager en film om deg selv hvor motivasjonsbrevet er grunnlaget. Den legges ved søknaden.
 • Fem bilder skal leveres til søknaden. To fotografier velges ut og det skal skrives 500 ord om to fotografier du har valgt ut. Du velger selv tema.
 • Grad av åpenhet, nysgjerrighet og lærevillighet vil bli vektlagt.
 • Aktuelle kandidater vil bli plukket ut til intervju.

​Viktige datoer

 • Søknadsfrist 12. april for opptak til 2019/20
 • Uke 18: svar til søkere for intervju
 • Uke 19, 20: intervju mulige kandidater
 • Uke 23. Svarfrist på tilbud til de som tilbys plass mandag 20.mai

Programmet er støttet av Talent Norge; Bergsensstiftelsen og Storebrand Kunstsamling.

Spørsmål?

Har du spørsmål ta kontakt med Formidlingsleder Camilla Sune epost: cs@hok.no Mobil: 402 44 515