Søndagsoppgaver i labben

Søndager mellom kl. 11 og 15

Labben er bemannet med våre dyktige formidlere, og med litt mer avanserte oppgaver inviterer vi til å arbeide videre med inspirasjon hentet fra de aktuelle utstillingene.

OPPGAVER