Søndagsoppgaver i labben

Søndager mellom kl. 11 og 15

Labben er bemannet med våre dyktige formidlere, og med litt mer avanserte oppgaver inviterer vi til å arbeide videre med inspirasjon hentet fra de aktuelle utstillingene.

OPPGAVER

1. juli: Mal som Weidemann

Family

1. juli: Mal som Weidemann

22.07

Mal som Weidemann

5. august: Mal som Weidemann

Family

5. august: Mal som Weidemann

12.08

Mal som Weidemann

12. august: Mal som Weidemann

Family

12. august: Mal som Weidemann

19.08

Mal som Weidemann