Samlingen

Henie Onstads samling har gått gjennom en omfattende utvikling siden etableringen av senteret i 1968, og den vokser stadig. Fra å telle omtrent 300 verk ved åpningen består samlingen i dag av over 4000 verk.

Den spenner fra en kjernesamling bestående av verk fra modernismen, til spesialsamlinger knyttet til Fluxus- og Cobra-bevegelsene, samt skulpturparken. Henie Onstad forvalter større deponier fra Sparebankstiftelsen DNB, Inger og Andreas L. Riis og Erling Neby. Tilsammen utgjør de en unik, kunsthistorisk samling i Norge. Henie Onstad legger vekt på å ivareta og videreutvikle samlingen, og publikums møte med kunsten står sentralt. Henie Onstad låner ut verk fra egen og deponerte samlinger til institusjoner verden over, og forvalter et stort kunstfaglig arkiv bestående av utstillings- og performancehistorikk, historiske bilder, samt en større samling artist-books.

Arkivet er spesielt viktig på Henie Onstad på grunn av den lange musikk og performancehistorien. Arkivet er et tidshistorisk monument over en lang tradisjon og er tilgjengelig for de besøkende på Henie Onstad. Det er vel verdt et besøk for den musikkinteresserte. Henvendelser vedrørende utstillingsarkivet rettes til sjefskurator Caroline Ugelstad per epost cu@hok.no.


Samlingsutvikling

Gjennom enkeltinnkjøp, gaver og private støttespillere har HOK utviklet samlingen gjennom flere tiår. Visjonære direktører søkte etter og dyrket nære samarbeid med både norske og internasjonale kunstnere. Det har ført til flere markante utstillinger av kunsthistorisk betydning, og mange sjenerøse donasjoner. HOK fortsetter å utvikle samlingen i tråd med sitt mandat og utvikler årlig nye verk i samarbeid med musikere og billedkunstnere.

Høvikodden har også gitt inspirasjon til nye kunstverk og utstillinger, ofte produsert på HOK under lengre kunstneropphold.

Mange kunstnere har også ønsket å komme tilbake til HOK ved flere anledninger både for å arbeide og å stille ut: Den kjente bulgarsk-amerikanske kunstneren Christo valgte å stille ut sin stedsspesifikke installasjonskunst hele fire ganger på Høvikodden i perioden 1974-1995. Tadeusz Kantor presenterte seg for det norske publikum med en 15 meter høy stol utendørs og en Rembrandt-inspirert anatomiforelesning inne, under utstillingen Polsk kunst i dag på HOK i 1971. Kantor vendte også tilbake noen år senere, i 1976, for å holde en separatutstilling på Kunstsenteret.

I 1983 jobbet den eksperimentelle komponisten og kunstneren John Cage på Høvikodden under sitt ukelange opphold i Oslo. I tillegg til konserter og forelesninger for Norges musikkhøgskole, arbeidet Cage frem flere tegninger på Høvikodden, og han ble også portrettert av fotografen Tom Sandberg.

I de siste årene har nye samtidskunstverk kommet til samlingen gjennom Kunstgaven fra Sparebankstiftelsen DNB, der HOK har fått muligheten til å produsere nye verk sammen med samtidskunstnere som siden har blitt i HOKs samling. Slik vokser samlingen stadig med nye verk. Et eksempel er Lene Bergs sterke, filmatiske verk Kopfkino fra 2012 og Camille Norments lydinstallasjon som tonesetter landskapet på Høvikodden med sine sarte og abstrakte toner.

Kurt Schwitters

Kurt Schwitters (1887-1948) regnes som en av de mest nyskapende og innflytelsesrike kunstnerne i det forrige århundre. Han arbeidet både med lyd, tekst, bilde, arkitektur, skulptur, collage og maleri. Arbeidene hans er både naturalistiske og abstrakte og er banebrytende i måten han koblet sammen litteratur, musikk, billedkunst og arkitektur. Ved å jobbe på tvers av de fleste kunstarter skapte han et helt spesielt uttrykk hvor kunstartene i helt nye "Allkunstverk".

Arbeidene som vises på Høvikodden er utlån og deposita fra Sparebankstiftelsen DNB og Sprengel-museet i Hannover, i tillegg til egne arbeider og lån fra andre offentlige og private samlinger. Utstillingen vil være i stadig bevegelse, men Schwittersrommet vil til enhver tid romme ca. 30 arbeider innen mediene maleri, collage, artist books, assemblage og skulptur.

Kurt Schwitters i Norge, HOK 2009-2010

Fluxus

HOK etablerte Fluxus-samlingen i siste halvdel av 1980-tallet. Gjennom sin tverrkunstneriske historie og tett kontakt med kunstneren Ken Friedman, hadde HOK unik tilgang til dette eksperimentelle miljøet, som var kjent for å jobbe på tvers av ulike kunstneriske medier.

Fluxus-nettverket oppstod på begynnelsen av 1960-tallet og var aktivt frem til slutten av 1970-tallet. Aktivitetene rommet konserter, festivaler og teaterforestillinger, innovativt designede publikasjoner (inkludert notasjoner for elektronisk musikk), distribusjon av objekter, mail art og konkret poesi, samt flyktige "happenings" og handlinger med utgangspunkt i den enkeltes hverdag. Navnet Fluxus er tatt fra det latinske ordet for «flyt», og ble opprinnelig brukt av den ledende Fluxus-kunstneren George Maciunas. HOKs Fluxus-samling inneholder større objekter av Geoffrey Hendricks, Nam June Paik og Al Hansen, samt karakteristiske Fluxus-notasjoner, plakater, programmer, publikasjoner, serigrafiske trykk, multipler og bokser. Store deler av dette materialet ble i 2007 donert til kunstsenteret av Fluxus-kunstner og professor Ken Friedman, og har fått navnet «Ken Friedman Fluxus Collection». Flere enkeltkunstnere har også donert Fluxus-verker i forbindelse med utstillinger på kunstsenteret.

Fluxus

Jean Brown Personal Papers

I 2013 ervervet HOK "Jean Brown Personal Papers", et større avantgarde-arkiv og studiesamling bygget av den amerikanske bibliotekaren og samleren Jean Brown (1911-1994). Arkivet tar utgangspunkt i publikasjoner, papirarbeider og kunstverk innen Dadaisme og Surrealisme, og er bygget ut med avant-garde-bevegelser og nettverk som springer ut fra disse – som konkret poesi, mail art og Fluxus.

Arkivet ble opprinnelig bygget i Browns hjem i Tyringham, Massachusetts, og ble på 80-tallet overlevert til Getty Research Foundation. Brown beholdt imidlertid deler av materialet, samt sitt personlige korrespondanse-arkiv, og det er dette materialet Henie Onstad Kunstsenter eier i dag. HOK eier også Fluxus-lederen Maciunas' karakteristiske arkivskap, designet spesielt for Browns arkiv i huset i Tyringham i 1975. HOK har som ambisjon å være et ledende senter for forskning på Fluxus-bevegelsens forhold til Norden.

Fluxus

The Boyle Family Archives

HOK var en av de første institusjonene som kjøpte inn Mark Boyles (1934-2005) arbeider i stor skala. Boyle startet sin kunstneriske bane som lyriker, men gikk siden videre til å arbeide med assemblager, events og happenings, sammen med partneren Joan Hills og barna.

Det britiske kunstnerparet samarbeidet også med bandet Soft Machine, som spilte på HOK i 1971, og bidro med sine modifiserte lysprojiseringer av film- og lysbildeapparater. Høvikodden ble et viktig arbeidssted for Boyle og Hills. På midten av 1980-tallet ble «The Boyle Family Archive» etablert i HOK, med materiale donert av familien.

Mark Boyle, Secretions II, Tears, 1978
Mark Boyle, Secretions II, Tears, 1978

Kåre Kivijärvi

Kåre Kivijärvi (1909-1998) holdt flere fremtredende utstillinger på Henie Onstad Kunstsenter, blant annet en stor soloutstilling i 1985 med 33 arbeider. HOK bidro dermed til at Kivijärvi ble den første norske fotografen som fikk bred anerkjennelse som billedkunstner, med sin særegne stil, som han selv kalte «estetisk nyrealisme», og som var inspirert av grafikk.

Kåre Kivijärvi, Min brors hus, 1965/66
Kåre Kivijärvi, Min brors hus, 1965/66

Victor Vasarely

Den ungarskfødte, franske abstrakte maleren Victor Vasarely (1906–1997) regnes som grunnleggeren av Op Art – en kunstretning opptatt av å skape optiske illusjoner av tredimensjonal bevegelse.Vasarely donerte en stor samling arbeidene til HOK i 1993.

Samlingen består av både tegninger, collager, serigrafier og multipler og strekker seg over perioden 1935-1982.

Victor Vasarely, ONO ALL, (udatert)
Victor Vasarely, ONO ALL, (udatert)

Asger Jorn

Asger Jorns tilknytning til Norge og til HOK gjorde at han et par år før sin død besluttet å donere et større utvalg arbeider til kunstsenteret. Arbeidene i denne samlingen spenner over et tidsrom fra 1955 til 1972 og var valgt ut av kunstneren som representative for den måten han arbeidet på til de ulike tider. Samlet gir verkene et interessant bilde av de ulike faser i Jorns kunstneriske produksjon. Selv hevdet han at han først og fremst var maler og at hans arbeider i andre media måtte sees i forhold til maleriene.

Ofte kan motivene i disse tegningene og akvarellene således mer eller mindre direkte finnes i maleriene fra samme tid. HOKs Asger Jorn-samling har gjennom årene i tillegg økt med andre private gaver og deposita. HOK har i dag landets viktigste samling med arbeider av COBRA-kunstnerne - en samling av stor interesse også internasjonalt.

Erling Nebys samling

Erling Neby har gjennom 40 år samlet fokusert på konkret kunst som kjennetegnes av enkle, abstrakte, visuelle former. Samlingen er bygget med klassikere som Jean Dewasne, Sergio Camargo, Eduardo Chillida, Victor Vasarely og Olle Bærtling, fulgt opp av den yngre garde nordiske kunstnere. Samlingen er anerkjent nasjonalt og internasjonalt. HOK forvalter i dag store deler av samlingen, og utdrag fra denne vises med jevne mellomrom, enten med fokus på enkeltkunstnere, eller i dialog med HOKs samling.

Olle Bærtling: Verk fra Erling Nebys samling, HOK 2014
Olle Bærtling: Verk fra Erling Nebys samling, HOK 2014

Inger og Andreas L. Riis samling

Deponiet fra Inger og Andreas L. Riis samling består av 20 arbeider av den danske maleren Asger Jorn. Disse vises sammen med HOKs samling og utgjør en viktig forsterkning av COBRA samlingen ved HOK. Det er totalt 14 malerier, teppet Caresse géologique, fine tegninger og collager, og et stort utvalg grafiske arbeider. 100-årsjubileet for Jorns fødsel har skapt betydelig interesse, og arbeidene lånes hyppig ut til institusjoner i inn- og utland.

John Olav Riise

John Olav Riise, Uten tittel, 1957
John Olav Riise, Uten tittel, 1957

HOK har en rik samling på 200 arbeider av den norske fotografen John Olav Riise (1855-1978). Som profesjonell fotograf fra begynnelsen av 1920-tallet, brøt han med tidens rådende konvensjoner og kombinerte elementer fra kubismen, surrealismen og ekspresjonismen i sine fotografier.