Presse

Alle pressemeldinger, bilder og medie-kit kan lastes ned fra Henie Onstad Kunstsenters nyhetsrom på My News Desk.

For spørsmål, ta kontakt med
Gunhild Varvin
Kommunikasjonssjef
+47 402 17 573 gv@hok.no

Copyright/BONO
Verkene på dette nettstedet er opphavsrettsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver/BONO.
Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt etter avtale med rettighetshaver/BONO.