Avantgarde

DEP0023 DNB

Kurt Schwitters, Left half of a beauty,1947.

Sparebankstiftelsen DNB Collection. Permanent deposit to Henie Onstad Kunstsenter. Photo: Øystein Thorvaldsen.

Avantgarde

Avantgarde betyr fortropp og er et begrep som brukes om eksperimenterende kunstnere eller retninger som opponerer mot tradisjonen. Avantgarden kjennetegnes dessuten av kunstnere som jobber på tvers av kunstartene og med innovative strategier som manifest, artists books og mail-art. Historisk tidfestes avantgarden til begynnelsen av 1900-tallet. Bevegelser som Dada og Surrealisme regnes til tradisjonen. På slutten av 1960-tallet tok kunstnere opp igjen de avantgardistiske strategiene fra før Andre Verdenskrig. Men det å være «avantgarde» er også en aktuell holdning, synonymt med å være i forkant, i opposisjon, samt eksperimentell og grensesprengende i uttrykk.

Med sin tverrkunstneriske historie, kunstfaglige kompetanse og samlinger står Henie Onstad i en særstilling i dette feltet i Norge. Siden opprettelsen i 1968 har Henie Onstad vært et sted for avantgarden og for kunstneriske prosjekter på tvers av kunstartene. I løpet av det siste tiåret har senteret i nært samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB etablert en kobling til den tyske kunstneren Kurt Schwitters gjennom å samle verk av Schwitters og hans kollegaer. Schwitters idéer representerte en helt ny måte å tenke hva kunst kan være. Samlingen av Schwitters, Henie Onstad Kunstsenters eksperimentelle arv og samlinger, er kjernen i Henie Onstads satsing på avantgarden.

Avantgarde-tradisjonen er utpreget tverrkunstnerisk, noe som muliggjør en tilnærming til kunsten på tvers av kunstartene. Gjennom å etablere en egen utstillingssal og gjøre avantgarde-tradisjonen til en integrert del av utstillingsprogrammet, samt bidra til forskning og formidling, ønsker Henie Onstad å gi et bredt publikum et aktuelt forhold til avantgarden. I avantgarden finnes mye av DNA-et til dagens kunst. En sentral del av programmet er å løfte fram kvinnelige kunstnere i avantgarde tradisjonen, hvis mangfold av praksiser og bidrag til avantgardebevegelsen i det tjuende århundre har vært store, men ofte underkjent.