The Photography Program

DSC9028

Photo: Øystein Thorvaldsen

The Photography Program

Fotoprogram

Gjennom en ambisiøs utstillings- og formidlingsplan reetablerer kunstsenteret sin posisjon som et sted for det fotografiske uttrykket. Kunstsenteret var en pionér gjennom sin presentasjon av fotografi på 1970-tallet og gir med den nye satsingen et viktig supplement til eksisterende visningsarenaer som prioriterer det fotografiske utrykket i dag. Siden 2017 har Henie Onstad blant annet presentert flere separatutstillinger med betydningsfulle norske og internasjonale fotografer, omfattende gruppeutstillinger, seminarer og utviklet talentprogrammet Unge fotografer.

Nyskapende
En spydspiss i fotosatsingen er etableringen av en triennale for eksperimenterende, internasjonalt samtidsfotografi. Første utgave av New Visions. The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media ble lansert i februar 2020, og inkluderte verk av 31 internasjonale kunstnere. Målet med triennalen er å introdusere nyskapende fotografiske praksiser som reflekterer hvordan fotografiet i dag er en del av vår mediehverdag.

Satsingen er muliggjort gjennom en samarbeidsavtale med ABG, Aars, Kolonihagen, Varner-gruppen og Fritt Ord. I tillegg har Henie Onstad ansatt egen fotokurator og avsatt en betydelig andel av egne midler og ressurser.