Smittevern og koronarestriksjoner

L1004694

Foto: Simen Øvergaard / Henie Onstad Kunstsenter

Smittevern og koronarestriksjoner

For at besøket skal være trygt gjelder en rekke smittevernstiltak. Velkommen!

Det er viktig at et besøk ved Henie Onstad Kunstsenter skal være sikkert og trygt. Vi vil alltid følge de til enhver tid gjeldende påbud og anbefalinger fra FHI.

  • Alle besøkende må kjøpe billetter digitalt. Dersom det er utfordringer med å få det til, finnes det hjelp å få ved inngangen til senteret.
  • Alle besøkende må holde to meters avstand (gjelder ikke innenfor samme kohort).
  • Alle besøkende må bruke munnbind innendørd.
  • Alle besøkende må sprite hender før, under og etter besøk.


Ta vare på deg selv og hverandre.

Annet relevant innhold