Blikkåpner

IMG 1983

Blikkåpner

Bli en formidler for andre unge kunstinteresserte.

Programmet Blikkåpner retter seg mot ungdom mellom 18-19 år. Du vil få betalt for omvisningene. Det er åpent for å søke og vi tar inn 8-10 deltagere. Selve programmet varer fra januar – desember 2021. Søknaden er finner du her. Nærmere informasjon kommer fortløpende høsten 2020.

Ungdommene vil gjennomgå et introduksjonsprogram på Henie Onstad Kunstsenter. De får siden være med på utvalgte workshops med utøvere og aktører Henie Onstad har en relasjon til. Deltagerne vil utvikle innholdet til formidlingsopplegget i dialog med Kunstsenteret og vil få opplæring i å gjøre programmet kjent på sosiale medier.


Blikkåpner er et samarbeid mellom kunstinstitusjoner i Oslo og Viken. Programmet tilbyr ulike formidlingsprosjekter for unge, og finansieres av Sparebankstiftelsen DNB.