Otobong Nkanga

Den første mottakeren av Lise Wilhelmsen Art Award Programme

MWDM Otobong Nkanga highres 002 copy

Otobong Nkanga, Escape, 2018. Courtesy of Mendes Wood DM São Paulo, Brussels, New York. Foto: Kristien Daem.

Otobong Nkanga mottok i 2019 The Lise Wilhelmsen Art Award Programme da prisen ble delt ut for første gang.

Dato Sted
Prisma-saler

Den første mottakeren av The Lise Wilhelmsen Art Award Programme, Otobong Nkanga blir presentert i en solo-utstilling på Henie Onstad. Hennes praksis innen mange medier inkluderer teppe, tegning, fotografi, installasjon, video og performance. Tematisk knytter verkene hennes kropp, land og naturressurser sammen på en kompleks måte.


Presentert som del av The Lise Wilhelmsen Art Award Programme på Henie Onstad Kunstsenter

OTOBONG NKANGA
↑ An introduction to Otobong Nkanga's artistic ouvre.

Vi besøkte Nkanga i studio i Berlin.

  • Otobong Nkanga