Keiserens hær

Terracotta-figurer fra Qin Shihuangs grav

Keiserenshær018

Henie Onstad arkiv

I år 210 f. Kr. ble Kinas første keiser Quin Shihuang lagt i en stor gravhaug i Lintong.

Dato Sted
Prisma-saler

I 1974 fant man en nedgravd armé bestående av over 7000 terrakottasoldater, omlag en kilometer øst for gravstedet. Plassert der for å vokte keiseren.

Hver eneste soldat har sitt eget utseende og personlighet. Ingen er like. Historien vil ha det til at over 700 000 tvangsarbeidere arbeidet i 38 år med å ferdigstille mausoleet, et gigantisk kompleks på over 50 kvadratkilometer. Keiser Quin samlet Kina til ett rike gjennom flere erobringer, «som en silkeorm som fortærer et morbærblad», slik Kinas store oldtidshistoriker Sima Qian uttrykte det. Quin ga landet sitt navn og sto bak byggingen av den kinesiske mur. Keiseren var beryktet som en hensynsløs hersker, han var sykelig opptatt av udødelighet og han begynte planleggingen av sitt mausoleum allerede i en alder av 13 år.

Terrakottafigurer fra Quin Shihuangs grav gjestet Henie Onstad Kunstsenter i utstillingen Keiserens hær våren 1985. Utstillingsarkitekturen var tegnet av arkitekten Sverre Fehn, som plasserte flere speil fra gulv til tak i utstillingssalen. De 7000 terrakottasoldatene, var på Høvikodden representert ved seks stående soldater, to bueskyttere, en stallknekt og to hester. Speilene fungerte dels som en refleksjon over deres 7000 kolleger, dels som et tidsspeil. Tause vitner om keiserens utrolige makt gravd frem fra jorda, skrev Sarpsborg Arbeiderblad.

For å gjøre det mulig, vedtok Stortinget en unik og enstemmig statsgaranti på 165 millioner kroner som forsikring av figurene.

«En fenomenal suksess», uttalte Ole Henrik Moe, daværende direktør, til Aftenposten. Totalt 60 000 så utstillingen i løpet av de åtte ukene den stod.


Tekst: Martine Hoff Jensen

  • Keiserens Hær010

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær022

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær020

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær017

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær021

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær014

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær015

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær019

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær013

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær016

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær023

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær012

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær009

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær027

    Foto: Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær024

    Foto: Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær011

    Foto: Tore H. Røyneland / Henie Onstad arkiv

  • Keiserenshær025

    Foto: Henie Onstad arkiv

  • Keiserens Hær026

    Foto: Henie Onstad arkiv